Ecologische zone Meerstad – Kardinge

Kardings Ontzet is een ecologische verbindingszone, die het geïsoleerde natuurgebied Kardinge van ruim 300 hectare ten noorden van de kavels verbind met de natuurgebieden Zuidlaardermeer en Dannemeer (’t Roegwold). Op deze wijze wordt Kardinge verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk.

Dankzij deze verbinding kunnen dieren als de otter en das, maar ook de heikikker, waterspitsmuis en groene glazenmaker zich straks vrij tussen Kardinge en genoemde natuurgebieden bewegen. Voor de aanleg van de zone werkt de gemeente Groningen samen met provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren.

De verbindende route vanaf het Eemskanaal naar het Damsterdiep loopt langs de rand van de kavels en het beheer en de organisatie is in handen van genoemde partijen.

Het beheer bestaat o.a. uit maaiwerkzaamheden en snoeiwerkzaamheden voor passeerbaarheid. Ook het ruimen van vuil en het bestrijden van invasieve exoten maakt onderdeel uit van beheer. Het beheer richt zich tevens op de verdere ontwikkeling van bloemrijke vegetatie en een gevarieerde mantel-zoom structuur van het bosplantsoen. Op onderstaande beheerkaart wordt dit zichtbaar gemaakt.